Menu
نویسنده مطلب : سارا عشقی

مطلب مورد بحث:

به دست خودم، پای‌بند شدم (گفتگو درباره کارتون)


تصویر اول : تو زندگی فقط شانس و فرصتها کافی نیست بلکه باید از عقل مون هم استفاده کنیم. (برعکس تفکری که متاسفانه در حال حاضر در بین جوانها رایج شده و عموما میگن من اصلا شانس ندارم)
تصویر دوم : اثر گلخانه ای و گرم شدن زمین و نقش انسان در تشدید آن (مطلبی با این عنوان در ایده متمم)
تصویر سوم : تنهایی انسان با وجود تمام امکانات وتکنولوژی های جدید که ارتباطات را در سراسر دنیا بسیارآسان کرده است.
تصویر چهارم: دورویی انسانها و روراست نبودن انسانها با همدیگر (عدم شفافیت در اکثر امور)که متاسفانه بازهم در فرهنگ جامعه ما بسیار متداول بوده و هست.
تصویر پنجم : در دسترس بودن اطلاعات و زندگی شخصی انسانها و حتی افکارو عقایدشون توسط ابزارهای هوشمند
تصویر ششم : تقریبا در اکثر موقعیت ها این ابزار هوشمنده که پیروزه . بطور مثال در بازی های کامپیوتری اگر حریف مقابلت کامپیوتر باشه ، بردن کار خیلی سختیه، چون احتمال خطاش کمتره .
تصویر هفتم : گاهی انسانها کیفیت و کمیت رشدشان به گونه ای است که بیشتر باعث کاهش سرعت رشدشون و دور شدن از همدیگه و ناکارآمدیشون میشن. (متاسفانه این مورد هم در جامعه ما فراوان است)
 
تصویر هشتم : کوچک شدن ذهن و تفکر انسان و بالعکس بزرگ شدن از لحاظ فیزیکی که باعث ایستایی میشود .