Menu
نویسنده مطلب : ماریتا

مطلب مورد بحث:

حسابداری ذهنی چیست؟ | تعریف حسابداری ذهنی و چند مثال


۱-هزینه لباس ۲-تفریح ۳-هزینه برای رشد شخصی ۴-بهداشتی و آرایشی ۵-متفرقه (مثل خرید کادوی تولد دوستام)
متمم رو در کنار خرید کتاب و روزنامه زیر فصل رشد شخصی قرار میدم.
من نسبت به پدر و مادرم سرفصلهای هزینه کمتری دارم ولی در سرفصلهای مشترک تفاوت خاص بیشتر در نوع هزینه برای تفریح به نظرم میاد.