Menu
نویسنده مطلب : نیما ظهیریان

مطلب مورد بحث:

ارزش گذاری برند توسط اینتربرند چگونه انجام می‌شود؟


با توجه به متن تمرین که مبنا را توجه به عبارت ذکر شده و پاسخ بر اساس شهود و تجربه قرار داده است ، مطالب ذیل بر اساس رهیافتهای ذهنیم به حضورتان ارائه می گردد .
– مداومت در حفظ کیفیت محصول ارائه شده تحت نام برند در طول زمان و تلاش دائمی در جهت ارتقا پیوسته آن

– پیشرو بودن در بازار عرضه محصول از رقبای نظیر تا ضمن راضی نگه داشتن مشتریان پروپاقرص ، حس برتر بودن را به آنها القا نماید .

– توجه به نیازهای مشتری در استفاده از محصول و برقراری دیالوگی هرچند مجازی با او به گونه ای که حس ارزشمند بودن مشتری برای سازمان و اهمیت داشتنش به او القا گردد. (نظیر نامگذاری بطری نوشابه ها به نام اشخاص یا نام شهرها و مکانهای خاص و یا ارسال پیام تبریک در روز تولد مشتری به همراه هدیه در آن روز خاص از سوی اپراتورهای تلفن همراه در کشورمان  و یا همکاری با سایر برندها در جهت ارائه تخفیف قابل توجه به مشتریان دائمی برند)

– توجه به مقوله هوش تجاری در فرآیندهای بازار یابی و فروش و طراحی محصول یا خدمات و اخذ داده های ارسال شده از مشتری در زمانهای خرید و یا حتی کامنت گذاری در شبکه های اجتماعی (که از آن به هوش تجاری اجتماعی تعبیر می شود) وتبدیل آن به دانش و سپس هوش سازمان در جهت ارتقا برند

– در صورت لزوم شکست رقبا در ارئه محصول و خدمات ولو به شکل صوری
– توجه برند به ایفای مسئولیت اجتماعی خود