Menu
نویسنده مطلب : شقایق خداییان

مطلب مورد بحث:

مدیریت خشم | برخی از روش های ناکارآمد تخلیه خشم


با سلام

من فکر میکنم عوامل زیر میتواند در تبدیل شدن به فردی زود خشم تاثیر گذار باشد:

عدم اعتماد به نفس ، به دلیل اینکه فرد با خشمی که از خودش نشان میده میخواد اعلام وجود کنه و باعث ترس در اطرافیان بشه.
شرایط خانواده و محیطی که فرد در آن دوران کودکی خود را سپری کرده ، طرز رفتار والدین با یکدیگر تاثیر بسزایی در این مورد دارد.
بدبینی به اطرافیان و احساس عدم امنیت کردن