Menu
نویسنده مطلب : علی صالحی

مطلب مورد بحث:

چمدانی از دروغ


چمدان من بی دورغ بود چمدان هایمان را که عوض کردیم حس خوبی داشتم فکر میکردم بلاخره کسی پیدا شد مدت ها با هم و چمدان هایمان بودیم صبح یک روز خودش و چمدانم ناپدید شدند
فقط من ماندم و یک چمدان و کلی خاطره که هر روزم رو داره نابود میکنه
من و یک چمدان پر از دروغ
#ع_ص_پونه