Menu
نویسنده مطلب : مهدی رجبی

مطلب مورد بحث:

هر یک از اینها از کدام سیاره آمده‌اند؟


بنظرم میشه از روی رنگها نشانی داد نه از روی شکل روبات ها. حداقل دو مدل به ذهن من میرسه که میشود نشانی داد- فرق نوع اول با نوع دوم در جابجا شدن رنگ های اصلی و فرعی می باشد.

چهار رنگ اصلی داریم که اول از همه باید اون رنگ ها رو پیدا کنیم و بهش توجه کنیم: سبز- قرمز-بنفش و آبی کمرنگ(نیلی)

در مرحله دوم اهمیت چها رنگ دیگر قرار دارند :قهوه ای- خاکستری-زرد-آبی پر رنگ

مثلا میشه گفت اگر قسمتی از بدن روبات ها سبز بودن نگاه کن به رنگ دوم آنها که اگر قهوه ای بود میشه سیاره بتا و اگر خاکستری بود میشه سیاره آلفا.

اگر رنگ قرمز یکی از رنگ های تشکیل دهنده بدن آنها بود و رنگ دوم قهوه ای بود شما با روباتی از سیاره آلفا و اگر خاکستری بود با رباتی از سیاره بتا رو برو هستی

اگر رنگ بنفش یکی از رنگ های تشکیل دهنده بدن آنها بود و رنگ دوم زرد بود شما با روباتی از سیاره بتا و اگر آبی پر رنگ بود با رباتی از سیاره آلفا روبرو هستی

اگر رنگ آبی کمرنگ  یکی از رنگ های تشکیل دهنده بدن آنها بود و رنگ دوم زرد بود با رباتی از سیاره آلفا و اگر آبی پر رنگ بود با رباتی از سیاره بتا رو برو هستی

 

البته این مدلی که به ذهن من رسید یه کم پیچیده و سخت هست و احتمال به اشتباه افتادن فضا نورد زیاد هست و احتمالا روش های آسان تری هم برای نشانی دادن وجود داشته باشه