Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا میرزا

مطلب مورد بحث:

فهرست خطاهای رایج در خودشناسی و تحلیل رویدادها


فکر می کنم یکی از مهمترین خطاهایی که مطرح شد خطای شخصی سازی باشه، شاید دلیل بسیاری از تعارضات روزمره ما هم باشه:

چند وقت قبل توی کافه نشسته بودم و یکی از مشتریان به طعم قهوه اعتراض کرد (خیلی مودبانه) کسی که قهوه رو درست کرده بود به مشتری گفت می خوای بگی من هیچی از قهوه نمی فهمم، من با قهوه بزرگ شدم.مشتری رفت و ناسزا ها به مشتری ادامه پیدا کرد.

بعضی اوقات هم ما با شخصی سازی طرف مقابل تحقیر می کنیم.به جای انتقاد به مهارت یا اقدام افراد،  self concept آونهارو تخریب می کنیم.(مثلا آشپزی به شعور اون فرد مرتبط می کنیم)