Menu
نویسنده مطلب : سکینه شفیعی نژاد

مطلب مورد بحث:

مواجهه با سوال و انتقاد بر اساس مدل تحلیل رفتار متقابل


– در مواجهه با سوالات و نقدها بیشتر اوقات از الگوی کودک استفاده کرده ام.

– چند وقت پیش که  کارانه ما رو ریخته بودند، یکی از همکارام یکدفعه وارد اتاق شد و بلند گفت چقدر برای تو کارانه ریختند؟  من هم در جوابش مبلغی رو که گرفته بودم، گفتم.

اما درست بعد از گفتن جواب، ار اینکه غافلگیر شده بودم و جوابش رو داده بودم خیلی از دست خودم عصبانی شدم. چون معمولا رایج نیست که پرسنل مبلغی که می گیرند رو بهم بگن.

اگر امروز در اون موقعیت بودم، کمی مکث می کردم، بعد می پرسیدم: برای چی میخوای بدونی که چقدر گرفتم؟ و اگر باز اصرار می کرد می گفتم، این یه سوال خصوصیه ، اگر خصوصی نبود مطمئنا بصورت عمومی اعلام می شد تا همه بدوند.

– سوال نامربوط و نقدهای نامطلوب هم معمولاً منو به وضعیت والد هدایت می کنه.