Menu
نویسنده مطلب : مریم محمودی

مطلب مورد بحث:

عادتها، رفتارها و تجربه‌ها: چگونه به خودتان انگیزه می‌دهید؟


معمولا دیدن ادمهایی که دوست دارم شبیهشان بشوم (یعنی یک یا چند ویژگی خاص آنها را در خودم ایجاد کنم)، به من انگیزه میدهد، خواه اینکه در یک فیلم باشد یا داستان یا تئاتر یا در فضای فیزیکی و واقعی. البته ارتباط مستقیم با این آدمها قاعدتا انگیزه بیشتری به من میدهد.

به تازگی رقابت با فردی که بنظرم آدم مهم و توانمند و احتمالا واجد چند تا از همان ویژگیهایی که بالاحرفشان را زدم هست، هم به من انگیزه میدهد. جالب است که قبلا اصلا از رقابت کردن استقبال نمیکردم اما تازگی ها این موضوع برایم جذاب شده است. شاید یکی از دلایلش ترس از شکست بوده است، چیزی که امروز با تلاشی که برای تقویت عزت نفسم میکنم، در من کمرنگ تر شده و جراتم را زیادتر کرده است.

دیدن تغییرات آدمها، مخصوصا تغییرات مثبتی که به سمت رشد انهاست هم به من انگیزه میدهد، گویا نشانم میدهد که تغییر، رشد و رسیدن ممکن است.