Menu
نویسنده مطلب : م توحدی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


سلام
به نظر من موفقیت یعنی من از خودم راضی باشم و برای انجام کاری که دوست دارم و به نظرم درست است نیازمند تایید گرفتن از دیگری نباشم، از اونجایی که قرار نیست چیزی از این دنیا مال من باشه و موقع مرگ همراه خودم چیزی نمی برم، بنابراین این توانایی رو دارم که به خودم اجازه بدم تصمیم هایی رو که از نظرم درست هستند و مختص من هستند و با منافع جامعه تناقضی ندارند اتخاذ کنم، حتی اگر اشتباه باشند. پیام بسیار زیبایی در اولین ایمیل ارسالی از طرف متمم بود که می گفت زمانی که ریسک نمی کنید در واقع شما مردید… این که انسان بتونه تصمیم بگیره، تجربه کسب کنه و در صورت شکست، بدون سرزنش خود، باز تصمیم جدیدی بگیره به نظر من یه موفقیت بزرگ در زندگی است.