Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

تعریف گیمیفیکیشن | بررسی تفاوت بازی و سرگرمی


پنج  فعالیت را که برای شما، جنبه بازی و سرگرمی دارند، به ترتیب از سمت بازی به سمت سرگرمی فهرست کنید (ترجیحاً با یک توضیح مختصر)

۱٫ فعالیت در متمم: هدفمندتر از سایر فعالیت‌ها بوده و قوانین مشخص‌تری دارد.

۲٫ مطالعه کتاب: هدفمند هست ولی قوانین مطالعه و یادداشت برداری به اندازه متمم مدون و زیاد نیستند.

۳٫ مطالعه وبلاگ: هدفمند هست ولی شاید برخی از پستها را در میانه خواندن به هر علتی متوقف کنم. همچنین محدودیت کمتری برای انجام دارد و در موقعیتهای بیشتری می‌توانم آن را انجام دهم.

۴٫ رفتن به خرید: هدفمندی کمتری دارد و شاید برای تفریح هم باشد و همچنین حق انتخاب بیشتری دارم و قوانین با سادگی بیشتری تغییر می‌کنند. گاهی اوقات وسیله مهمتر از هدف است.

۵٫ چرخیدن در شبکه‌های اجتماعی: هدف مشخص و دائمی وجود ندارد. بیشتر برای تفریح است.