Menu
نویسنده مطلب : سیدطاهر جوادیان

مطلب مورد بحث:

گرفتار کدامیک هستید: مشکل سیستمی یا مشکل در سیستم؟


به نام خدا

یکی از فعالان بازار کامپیوتر شهر ما با استفاده از مناسبات خود، مجوز تأسیس آموزشگاهی را دریافت کرده است. او که خود شناختی از دنیای آموزش و مسایل مربوط به آن ندارد، مناسبات حاکم بر بازار کامپیوتر را به آموزشگاه تشریف داده و با همان ادبیات و منطق به دنبال رونق دادن به کار آموزشگاه است. او در عرض یک و نیم سال گذشته سه مدیر آموزشگاه عوض کرده و هنوز هم به اهداف خود نرسیده است.

او مشکل را در مدیر آموزشگاه می‌بیند در حالی که مشکل در سیستم اداره‌ی آموزشگاه است. مشکل اینجاست که او دست مدیر را برای اداره‌ی آموزشگاه به شیوه‌ی درست بسته و اختیار لازم را  از مدیران خود دریغ میکند. به عبارت ساده تر او مشکل سیستمی را با مشکل در سیستم اشتباه گرفته است.