Menu
نویسنده مطلب : مهــران

مطلب مورد بحث:

بازاریابی درونگرا یا Inbound Marketing


از بازاریابی درونگرا انتظار میرود که غیرمستقیم عمل کند و فروش را برای خریدار به یک پیروزی بدل کند یا به یک افتخار. شاید وقتی یک سریال تلویزیونی با اقلام جذاب و دیدنی و شخصیت های خاص و جذاب به پایان رسید و مردم متوجه شدند که آن روتختی زیبا که در سریال دیده بودند در یک وب سایت به تعداد محدود فروخته می شود یا آن انگشتری که قهرمان داستانشان با دست کردنش در فیلم شانس می اورد در یک فروشگاه خاص آن سوی شهر فروخته می شود ان هم به قیمت نسبتا زیاد احتمالا ان را با شادی و خوشحالی خواهند خرید و این شادی را در قالب فخر و پیروزی به آن هایی که در دیدن سریال با او مشترک بودند/نبودند منتقل خواهد کرد.