Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

آیا در تصمیم گیری‌ها به "شادی" توجه می‌کنیم؟


دن اریلی در کتاب The Upside of Irrationality براساس آزمایش‌های انجام شده، پیشنهادی برای افزایش شادی‌ها و کاهش ناراحتی‌ها و رنجش‌ها مطرح می‌کند.

دن اریلی معتقد است با توجه به مکانیزم بدن و ذهن و روح ما در خصوص عادت کردن به شرایط، برای افزایش دفعات و فریم‌های شادی در زندگی، بهتر است شادی‌های بزرگ خودمان را به قطعه‌های کوچکتری تقسیم کنیم.

برای مثال اگر می‌خواهیم، یک جفت کفش و یک بارانی و یک شلوار برای خودمان بخریم، اگر این خریدها را با فاصله و به صورت مجزا انجام دهیم، نسبت به زمانی که با یک بار مراجعه به مراکز خرید، تهیه کنیم، شادی بیشتری نصیبمان خواهد شد و مطلوبیت بیشتری برایمان به همراه خواهد داشت.

بر عکس در خصوص ناراحتی‌ها و انجام کارهای ناخوشایند، بهتر است که یک کار ناخوشایند را به صورت یکجا و در یک نوبت انجام دهیم، هرچند اگر لازم باشد که زمان بیشتری را صرف آن کنیم.

با این کار ناراحتی و آزار خودمان نسبت به زمانی که آن کار را به بخش‌های کوچکتری تقسیم کنیم، کمتر خواهد بود.