Menu
نویسنده مطلب : محمد مرتجی

مطلب مورد بحث:

کارآفرینی با ده هزار تومان


بیمه

حقوق ثابت (آب باریکه!)

مدرک تحصیلی (بارها شده افرادی رو دیدم که بهم گفتن اگه زمان و انرژی و هزینه درس خوندنو رو هرکار دیگه ای گذاشته بودم، موفق تر بودم. فکر کنم برای این آدما، به جای “تحصیل” از “مدرک تحصیلی” استفاده کنم بهتره)

کار تو فلان شرکت

همین خونه ای که توش نشستیم (نمیفروشیمش تا آواره نشیم. ولی چون نفروختیمش، فرصت یه شراکت پرسود رو از دست میدیم)

 

فکر کنم مورد آخری که گفتم به مفهوم ریسک هم نزدیک بود.