Menu
نویسنده مطلب : آتا ناصر

مطلب مورد بحث:

مکانیزم های دفاعی و کارکرد آنها در مذاکره


– پسرم وقتی به یک باره و تا حدی شتاب زده راجع به موضوعی صحبت می کنه متوجه میشم که موردی هست که شروع کننده بحث خودش بوده و یه جورایی با احساس مصنوعی در صدد توضیح و توجیه مسئله است. مثلا همین اخیرا در امتحان فاینال زبان نمره بسیار بدی آورد. من چون در ماموریت بودم اطلاعی از آن نداشتم. غروب روزی که با هم رفتیم بیرون بحث خود را با این سوال شروع کرد که چرا و چقدر به زبان انگلسی علاقه دارم. و در ادامه بدون اینکه خیلی معطل و دربند جواب من باشه توضیح داد که دانستن هر زبان خارجی مثل اینه که یک نفر به ما اضافه می شه و دهها دلیل دیگر اندر مقبولیت زبان. شب در منزل مادرش یواشکی بهم گفت که نمره پسر چند شده.!!!

– دقیقا مثالی را که در متن درس در مورد کاغذهای مدیر آورده شده من با همین ترتیب تجربه کرده ام همینطور در مورد خودم و دیگر همکاران تجربه کرده ام که جلوی جمع و در یک جلسه به حرفها کسی که با او تضاد پنهانی داریم با احترام ظاهری بیشتری گوش میدهیم و وقتی جلوی جمع با مشکلی روبرو شد داوطلبانه کمکش می کنیم.