Menu
نویسنده مطلب : امیر

مطلب مورد بحث:

آیا شما فردی پخته و خردمند هستید؟


وقت بخیر

افراد پخته
انتخاب‌های سنجیده مناسب با اهداف‌شان دارند.
در کلام و عمل‌شان شفاف و صادق هستند.

پذیرای انتقاد هستند و اگر وارد بود بکار می‌گیرند.
هیجانی عمل نمی‌کنند و پیش‌ از اقدامی تدبیر می‌کنند.

مسئولیت پذیر هستند و با تمرکز بر مسائل اقدام برای حل آن می‌کنند.
انعطاف‌پذیر هستند و متعصب نیستند.

سپاس