Menu
نویسنده مطلب : سید حسن توحیدی

مطلب مورد بحث:

فهرست برخی روشهای کلاسیک تولید ارزش اقتصادی


در روش لیزینگ و یا اجاره شرکتی که این کار را می کند (فروشنده) پس از عقد قرار داد و دریافت اجاره بها و تحویل دیگر با مشتری تعاملی ندارد- در حالیکه در فروش خدمات مثل هتل داری خریدار و فروشنده مرتب با هم در تماس و تعامل و تراکنش هستند پس بدیهی است لیزینگ کمی با فروش خدمات فرق دارد.

اما چرا به فروش اقساطی اتومبیل لیزینگ می گویند؟

چون فروشنده در حقیقت اتومبیل را به مشتری اجاره می دهد و در طی مدت اجاره مبلغ قیمت ماشین را از خریدار می گیرد و این اجاره به شرط تملیک می باشد.