Menu
نویسنده مطلب : آرمین میرزازاده

مطلب مورد بحث:

پشیمانی در تصمیم گیری: کارآفرینی انتخاب من نبود


به نظر من چیزی که امروز باعث می شود ما اپل و به موازات آن استیو جابز را موفق بدانیم حاصل تلاش چند دهه این شرکت است. متاسفانه کسانی که علاقه به استیو جابز و اسطوره سازی وی دارند، فراموش می کنند که او نیز در ابتدای بنیان گذاری اپل فردی خام و بی تجربه در حوزه مدیریت بوده تا جایی که تصمیم به اخراج وی از اپل میگیرند و او پس از این رویداد هست که متوجه می شود که باید مدل ذهنی خود را در حوزه مدیریت و تصمیم گیری تغییر دهد. پس به نظر من هم رونالد واین تصمیم بسیار صحیحی در آن دوره گرفته است، چرا که او متوجه خامی و اشتباهات هر دو استیو بوده است و میتوانسته سرمایه خودش را در شرکتی با ریسک کمتر و آینده ایی روشنتر تزریق کند.