Menu
نویسنده مطلب : دردانه مقیمی

مطلب مورد بحث:

کاربردی کردن آموخته‌ها: آیا به تفاوت آموختن و به کاربردن توجه کرده‌اید؟


بنظر من کاربردی یودن یعنی اینکه اون مطالب و آموزش ها جوری باشن که توی زندگی واقعی بتونی ازشون استفاده کنی . مثلا توی دوران مدرسه یاد گرفتن رادیکال توی ریاضیات کاربردی نبود اما یاد گرفتن املا و ادبیات کاملا کاربردی و بدرد بخور بود . (تفسیر)