Menu
نویسنده مطلب : سلام آریانا

مطلب مورد بحث:

آشنایی با اجزای سیستم کنترل


فرایند جذب مشتری از طریق تلفن دریک شرکت پخش

هدف: جذب ۱۰۰ مشتری در سال

 

شاخصهای مهم:

۱- تعداد مشتریانی که حد اقل سه بار  در سال خرید کرده اند.

ابزار اندازه گیری: بررسی خرید مشتریان در نرم افزار حسابداری یا گزارش کارشناس فروش

 

۲-تعداد مشتریانی که  از ۱۷۰ محصول موجود در سبد شرکت حد اقل ۷ محصول خرید کرده اند.

ابزار اندازه گیری: بررسی خرید مشتریان در نرم افزار حسابداری یا گزارش کارشناس فروش

 

۳- مشتریانی که خود واحد فروش اقدام به شروع همکاری کرده اند نه اینکه خود مشتری تماس گرفته باشدـ (اصطلاحا مشتریان درونی, در مقابل مشتریان بیرونی)

ابزار اندازه گیری: اعتماد به گزارش کارشناسها و واحد فروش یا بررسی رندوم نرم افزارهایی مثل وویپ یا سیستم سانترال مرکزی که مکالمات را ضبط کرده اند

 

فرض می کنیم ۸ ماه از سال گذشته است و ۹۰ مشتری جذب شده است و تمام این مشتریان دو شاخص اول و سوم در مورد آنها صدق می کند ولی فقط ۴۰ نفر از آنها مشمول شاخص دوم (حد اقل ۷ محصول خرید کرده باشند) شده اند و اکثر آنها ۳ محصول خریده اند که با اینهدف فاصله نسبتا زیادی دارد

 

 بازنگری و اصلاح:

تعداد محصول خرداری شده را از ۷ محصول به ۵ محصول کاهش می دهیم(تعدیل هدف)