Menu
نویسنده مطلب : ریحان

مطلب مورد بحث:

پروژه پایانی درس تفکر سیستمی


اگه قرار باشه انسانی را با تفکر سیستمی پرورش دهیم باید به قبل از دورانه دبستان او فکر کنیم دورانی که به مراتب سازنده تر و ریشه ای تر از دورانه دبستان میتواند عمل کند

اول از همه هدف از تفکر سیستمی چیست؟

قراره چه موضوعی در نسل های بعد نهادینه شود؟

دوم چه کسانی به عنوان اجزا در آن قرار میگیرن؟

سوم روابطشون نسبت به هم چیه؟

به عنوان بنیان گذاره تفکرسیستمی هدفم از راه اندازی این تفکر ، پرورش افرادیست که درکه بهتری از خود و توانایی هایشان دارن و به دنباله رشد خلاقیت در آنها هستم. برای به نتیجه رسیدن هدف لازم است مجریانی همفکر با هدف و آموزش دیده به ترویج این هدف انتخاب شوند

اجزاء این تفکر را میتوان :

نسل مورد نظر ، خانواده هایشان ، مجموعه های آموزشی ، رسانه ها نام برد (اجزاء بسته به مرزیست که برای سیستم آموزشی در نظر می گیریم)

چه کسانی بیشتر با نسله مورد نظر در ارتباطن و اونها رابیشتر میبینن؟

در محیط خانواده حداقل والدینشان

در مجموعه آموزشی معلم، مدیر ، ناظم ، فراش مدرسه و…

در رسانه ها برنامه های تلویزیونی ، فیلم های آموزشی مناسب سنشان و همچنین از تاثیر شبکه های اجتماعی و  اینترنت نیز نباید غافل شد

روابطشان نسبت به هم :

تمام این اجزاء به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با هم  در ارتباطن و برهم تاثیر میگذارن.

رشد سیستم در گرو همفکر بودن اجزا با هم است اما اگر هر جزء به دنباله حفظ منافعه خود باشه بی شک در آینده شاهده تغییر هدف سیستم خواهیم بود

برای نهادینه شدن تفکر در نسله مورد نظرم

نباید آن را به درسی صرفا تئوری معطوف کرد پس باید در  قالبه بازی که بخشی از زندگی آنهاست و انجام امور جاریه روزانه اتفاق بیفتد .

اگر به دنباله نهادینه کردن تفکری هستیم باید با قدم های کوچک به آن نزدیک شویم تا در تمام بخش های زندگی آنها نهادینه شود.
و مجریانی را انتخاب کنیم که خود پایبند به تفکر و آموزش دیده باشن