Menu
نویسنده مطلب : داود صادقی

مطلب مورد بحث:

آرزوهای دور، شگفتی‌های نزدیک


رویای رسیدن به ماه، انسان‌ را از دیدن شکفتن گل‌های زیر پایش غافل کرد.
رویای رسیدن به فردا امروزش را به باد داد.
در خیال  رسیدن به وعده هایی خیالی ، دنیای واقعی دیگران را به نابودی کشاند.
به جای بالا رفتن از نردبان ، به تزیین نردبان پرداخت.
چه کرد رویا با واقعیت وجود انسان !