Menu
نویسنده مطلب : مسعود عباسی

مطلب مورد بحث:

تعریف سیستم و تفکر سیستمی


درود بر شما

مدت زیادی درگیر انتخاب آموزشگاهی برای  mba و اخذ مدرک آن گذراندم و طی این مدت توصیه هایی از آموزشگاهها دریافت کردم که همه فقط پول رو میشناسند و کیفیت و خواسته افراد براشون مهم نیست. طی یک هفته ای که با متمم آشنا شدم متوجه شدم محیط مجازی بسیار بزرگی برای رشد فکری و بالا بردن توانایی در مدیریت میباشد. طوری که برای ادامه زندگی دارم سناریو دیگری مینویسم. در همین ابتدا سیستم و تفکر سیستمی مرا به چالش کشانده و قصد داریم زمان بیشتری را به آن اختصاص دهم.

سپاس