Menu
نویسنده مطلب : اسفندیار

مطلب مورد بحث:

پرونده ای برای برنامه ریزی عصبی کلامی یا ان ال پی (قسمت سوم)


هیوای عزیز با سلام و تشکر از اظهار لطف شما، واقعیت اینست که من از نظر وقت کاملا در مضیقه هستم و از طرفی هم نوشتن در مورد یک مطلب علمی و جدی حد اقل برای من زمان بر است. زیرا باید متن اصلی با دقت کامل خوانده شود و در هنگام نوشتن نیز با تامل زیاد حتی در مورد استفاده از کلمات مناسب هم باید فکر کرد. من بهیچ عنوان مدعی کامل بودن نوشته هایم نیستم، ولی حد اقل این کاری است که در سطح بضاعت علمی اندک خودم انجام می دهم. بهر حال قطعا نوشته های ان ال پی را دنبال کرده و ضمن استفاده از مطالب مفید آنها و کامنت های عزیزانی چون شما، با توجه به شرایط چنانچه مطلبی بنظرم برسد، در حد اختصار عنوان خواهم کرد.