Menu
نویسنده مطلب : وحيد حسين زاده

مطلب مورد بحث:

وظایف فروشنده-دیدگاه یخچال و اسکیمو


باسلام

برای مورد اول می توانم فروش مکمل بنزین در جایگاه های مختلف سوخت را مثال بزنم . با توجه به پورسانت یا هر مورد دیگری که کارکنان جایگاه بصورت جدا از حقوق ماهانه دارند سعی میکنند به هر نحوی که شده و در بعضی با موارد دادن اطلاعات غلط و غیر کارشناسی به کسی که در حال سوختگیری می باشد مکمل بفروشند و حتی در بعضی از موارد شما را در مقابل عمل انجام شده قرارداده و بدون هماهنگی با شما مکمل را داخل باک می ریزند.

مورد پیش آمده که طرف آنقدر سمج بوده که من مجیور شده ام توصیه کمپانی را که در درب باک چسبانده و نوشته که از افزودن هر گونه مکمل به سوخت خوداری کنید را به او نشان دهم و او بازهم اصرار در ریختن مکمل داشته!!!