Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

پیش نویس پولی (Money Script)


– اگر به صرفا هدف ما دز زندگی کسب درآمد باشد و پیوسته به دنبال پول باشم، پول پا به فرار خواهد گذاشت و زحمت و تلاش خیلی زیادی لازم هست تا بتوان به آن دست یافت ولی وقتی که به دنبال علائق خودمان باشیم و از آن طریق برای دیگران ارزش‌آفرینی کنیم، پول در همه جا به دنبال ما خواهد آمد.

– ارزش هزینه‌های مالی که دیگران به خاطر تو متحمل می‌شوند، لزوما براساس میزان هزینه سنجیده نمی‌شود. بلکه براساس توان مالی فرد و ارزش پول در فکر و ذهن آنها سنجیده می‌شود.

– بعد از سالها زندگی در این دنیا، وقتی که قصد ترک این دنیا را داریم، پول بی‌ارزش‌ترین دارایی برایمان خواهد بود. پس سعی کنیم در این مدت با دارایی مالی خودمان کارهایی انجام دهیم و به گونه‌ای برخورد کنیم که در انتها آن را به باارزش‌ترین دارایی تبدیل کرده باشیم.

– هر لطف و محبتی با هزینه کردن مالی و خرج کردن پول قابل جبران نیست. وقتی می‌خواهیم برای کسی از روی لطف هزینه مالی بکنیم، قبل از آن ببینیم که پول در فکر و ذهن او چه جایگاهی دارد. شاید برای برخی هزینه کردن مالی توهین تلقی شود.

– میزان دارایی و پول هر کس لزوما نشانگر لیاقت و شایستگی او نیست.

– در هر حال پول ارزشمند است و برای زندگی بهتر باید مدیریت مالی را به خوبی آموخت و در زندگی پیاده کرد.

– همانطور که اهل حساب و کتاب بودن و وسواس داشتن در هزینه‌های زندگی همیشه کار ناپسندی نیست، دست و دلبازی بیش‌ازحد و هزینه کردن بی‌ملاحظه هم همیشه کار پسندیده‌ای نیست.