- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : فاطمه یگانه صوفی

مطلب مورد بحث:

مدل ذهنی و کاربرد مدل ذهنی در مدیریت (نقشه راه درس)


سلام

آنچه تفاوت‌های ما را می‌سازد، قبل از تفاوت دانش و استعداد، تفاوت نگرش و مدلسازی‌هایی است که ما از تجربیات قبلی خود و از شنیده‌ها ودیده‌های دیگران انجام می‌دهیم.

شاید تو این چند روز چند بار فایلهای اولیه مدل ذهنی رو خوندم..

نمیگم مطلب رو نگرفتم اما متنهایی نظیر این  موضوع خیلی جای تفکر داره! تقریبا همه مردم در همه اغشار این حرفا رو قبول دارن اما هر کس به یه بیانی عنوانش می کنه!!با هر بار خوندن مدلهای ذهنی رایج در جامعه تو ذهنم میاد:

امیدوارم بتونم استفاده لازم رو از این مطالب داشته باشم.