Menu
نویسنده مطلب : ع. میثاقی

مطلب مورد بحث:

استدلال تحلیلی چیست؟ تفکر تحلیلی به عنوان یک استعداد


سلام

با خوندن این متن یاد جمع کردن سبد پیکنیک افتادم! این کار برای مادرم یکی ازسخت ترین کارهای دنیاست. معتقده همیشه حین انجامش سر درد میگیره و آخرش هم بعضی چیزها رو فراموش میکنه.

برای من جمع کردن سبد آسونه. به راحتی میتونم نیازهای یه سفر یا تفریح یک روزه رو برآورد کنم در ذهن وو برای هر مقطع از سفر، وسایل مورد نیاز رو به سرعت به ذهن بیارم و سبد رو ببندم.

در زمان کاردر آشپزخانه هم این تفاوت بین من و مادرم مشخص میشه. مادرم فقط میتونه در آن واحد یک کار رو انجام بده اما من معمولا همزمان ظرفها رو میشورم، گردگیری میکنم و گاهی دوسه نوع غذا رو روی اجاق مدیریت میکنم. شاید به نظر بی ارتباط با تحلیل بیاد اما به نظر من، وقتی ذهن بتونه اجزای یک کار رو از هم تفکیک کنه و فعالیت مربوط به اونها رو مشخص و طبقه بندی کنه، این نظم ذهنی باعث میشه بتونی به بیش از یک کار مشغول باشی و نگران بد انجام شدن بخشی از کار نباشی.

البته اینها مثالهایی خیلی ساده و شاید تا حدی دور از مفهوم اصلی این استعداد بود. قدرت تحلیل باعث میشه از خوندن نظریه های پیچیده لذت ببرم و مثل یه معما، معمولا بهتر از دیگران بتونم رمزیابی و ساده سازیشون کنم.

وقت تدریس، به خاطر ساده سازی محتواهای پیچیده و نظم و ساختار داده به اونها، معمولا در تفهیم مباحث برای دانشجوها موفق هستم.

از دیدن فیلم هایی که پیچیدگی اونها با روان انسان بازی میکنه (مثل فیلم Inception) لذت میبرم.

یادمه دبستان که بودم، هیچ وقت جزوه نمی نوشتم. سوال و جواب نوشتن از متن کتاب، نمیتونست برای درس خوندن بهم کمک کنه. در عوض، از معلم اجازه میگرفتم و برگه هایی در کتاب هام می چسبوندم و توش خلاصه بحث رو با شکل و نمودار و با قلم خودم می نوشتم. به نظرم این هم به این استعداد برگرده.

درباره مدیریت یک مراسم بزرگ هم تصور میکنم قدرت تحلیلم مناسب باشه؛ اگرچه از جهات دیگه نمی تونم در چنین اموری موفق باشم، مثل ضعف در روابط اجتماعی.