Menu
نویسنده مطلب : امیر شاهرخی

مطلب مورد بحث:

سوال پیشنهادی مدیرعامل برگر کینگ برای مصاحبه استخدامی


بی‌توجهی به علاقه‌مندی‌ها و استعدادها این توهم را در بسیاری از افراد ایجاد کرده است که نقش هوشمندی بیش از سخت‌کوشی و تلاش است.

ولی من باور دارم که به جز موارد استثنایی معلولیت ذهنی، هر انسانی از حداقل هوش لازم برای موفقیت در حداقل یکی دو زمینه برخوردار است. بنابراین معتقدم شرط لازم موفقیت  انسان‌ها سخت‌کوشی و تلاش است.

و البته هنگامی که ترکیب این دو جمع می‌شود، موفق‌ترین انسان‌های تاریخ رقم می‌خورند.