Menu
نویسنده مطلب : سعید حمیدی فرد

مطلب مورد بحث:

چند نکته در مورد مهارت گوش دادن فعال و موثر


وقتی طرف مقابل من در حال صحبت، , و پر حرفی  می‌کند، معمولاً دیگر نمی‌توانم به حرف‌هایش گوش بدهم.
 وقتی نمی‌توانم حرف خودم را مطرح کنم و فقط طرف مقابل حرف می‌زند، عصبی می‌شوم و برای مدیریت این شرایط سکوت می کنم تا صحبت هایش به پایان برسد سپس من شروع به حرف زدن می کنم .
 وقتی شک می‌کنم که منظور طرف مقابل از اشاراتش، خودم هستم یا نه، معمولاً‌ یه سری سئوالات ازش می پرسم تا مشخص شود منظور او چه کسی است .
 بیشترین حالت خشمگین شدن من در گوش دادن به حرف دیگران زمانی به وجود می‌آید که طرف مقابل پر حرفی کند و حرفهای غیر منطقی بزند .
 وقتی یک نفر صحبت می‌کند و من شنونده هستم، بیشترین قسمت وقتم به فکر کردن می‌گذرد.
 در صحبت‌های طرف مقابل، هیچ چیز به اندازه‌ی این که طرف هنگام حرف زدن به کار دیگری بپردازد حواسم را پرت نمی‌کند. برای حل این مشکل هم، از او یه سری سئوال می پرسم تا وی متوجه شود که  با این کار تمرکز من را کم می کند
 وقتی کسی با سرعت خیلی آهسته (یا خیلی تند) صحبت می‌کند، حرفهای او را برایش تکرار می کنم