Menu
نویسنده مطلب : سفیر آموزش

مطلب مورد بحث:

تعریف کار عاطفی یا کارگری احساسی در محیط کار


سلام

آقای قربانی مطلبی که فرمودید واقعا  برای  من آموزنده بود

اینکه از این به بعد در هر تماسی که از جانب این اپراتورها میشود دقت داشته باشم که با عجله دنبال قطع شدن تماس نباشم

حتی اگر قصد خرید نداشته باشم اما با لحن مهربان تری با این عزیزان صحبت کنم .به دلیل اینکه نوع این شغل بسیار فرسایشی هست و با توجه به درآمد کم و پورسانتی که دارند خدای نکرده لحن من هم بیشتر از قبل آنها را اذیت نکند.

از شما ممنونم