Menu
نویسنده مطلب : رضا ادنانی

مطلب مورد بحث:

تعریف مدل ذهنی در ارتباط با فرایند یادگیری


در خصوص انتشارات و نشر کتاب تا همین چند سال پیش ناشران زیادی سعی در کاهش هزینه های خود داشتند و هزینه چاپ افست را به عنوان هزینه اصلی و بالای کتاب به صورت ثابت فرض می کردند

به همین دلیل مثلا حق تالیف را کم می کردند هزینه تایپ و . . . و سایر هزینه های جانبی را کم می کردند تا صرفه اقتصادی داشته باشد

اما تغییر مدل ذهنی بسیاری از آن ها این بود که با رو اوردن به چاپ دیجیتال کتاب ها  با تیراژ های خیلی کمتر ضمن کاهش هزینه های خود باعث ماندگاری خود شدند.