Menu
نویسنده مطلب : زینب الف

مطلب مورد بحث:

برندسازی درونی | خودتان را یک چرخدنده نبینید!


سلام

بیشتر این می دانم و ولی ها به جای گفته شدن در دل آدم و در گفتگوهای درونیش اتفاق میفته.

مدیر: می دانم این کار وظیفه ما نیست اما چون در کار ما تاثیر داره، خودمون هم باید پیگیریش کنیم و حتی شده در کار فرد مسئول دست ببریم.

جمله جایگزین: می دانم این کار وظیفه ما نیست و از حوزه اختیارات ما خارجه، پس با نامه نگاری های متعدد تلاش می کنیم به فرد مسئول جهت بدیم.

 

درباره خودم:

می دانم باید هر چه زودتر مقاله این پروژه رو بنویسم اما وقت نمی کنم.

جمله جایگزین: می دانم باید هر چه زودتر مقاله این پروژه رو بنویسم و این آ[ر هفته انجامش میدم. به جای مسافرت یک روزه به این کار می پردازم.