Menu
نویسنده مطلب : ایمان

مطلب مورد بحث:

مثالی از مفهوم پردازی: انواع درونگرایی


به نظر من درونگرایی علاوه بر شرایط محیطی به مشخصات فیزیولوژیک و ژنتیکی هم مربوط میشه. در کتاب “سکوت” اثر سوزان کین به آزمایش پروفسور کاگان اشاره شده که با یک سری آزمایش که روی نوزادهای ۴ ماهه انجام میدن پیش بینی میشه بچه های گروه با عکس العمل بالا- همان هایی که گریه می کردند و دست و پاهایشان را به سرعت تکان میدادند- بیشتر از بقیه احتمال این را دارند که به افرادی آرام و درون گرا تبدیل شوند.