Menu
نویسنده مطلب : رزا

مطلب مورد بحث:

افسردگی چیست؟ نشانه ها و علائم افسردگی چه هستند؟


۱- اولین کار من این است که علت این تغییر خلق را پیدا کنم و از خودم بپرسم ایا این  علت را میتوان رفع کرد . اگر جواب مثبت باشد در صدد   رفع این علت بر می ایم.

۲- سعی میکنم تا حدی که خلق من اجازه میدهد کارهای ضروری را به انجام برسانم چون تعویق در این کارها میتواند بد بودن خلق را تشدید کند.

۳- به انجام کارهایی میپردازم که انجامشان برایم لذت بخش تر است و به صرف انرژی کمتری نیاز دارد.