Menu
نویسنده مطلب : عظیمه حسن زاده

مطلب مورد بحث:

تعریف سینرژی یا هم افزایی چیست؟ Synergy


یک داستان جالب که همکاری و کار تیمی را به امید سینرژی نشان میدهد برایتان تعریف کنم:
تعدادی از دانشجویان مهندسی برای شرکت در المپیاد علمی بتن از دانشکده مهندسی شرکت کردند که پس گذراندن هر مرحله از آزمون، به مرحله آخر رسیدند؛ تعداد ۱۲ نفر. به دانشجویان گفته شد که لازم است به دو گروه تقسیم شوند تا در آزمون نهایی المپیاد علمی شرکت کنند. افراد به گروه ۷ نفره و ۵ نفره تقسیم شدند.
گروه ۷ نفره بسیار فعال تر و تلاش گر به نظر میرسیدند. هر یک از اعضاء به طور فعال مشغول آزمایش و ساخت بتن بودند و هر یک دیگری را در آزمایشات همراهی میکرد.
گروه ۵ نفره بسیار آرام بودند و بیشتر در حال تحلیل داده ها چند جلسه ای را در آزمایشگاه دور هم جمع میشدند و سپس تا جلسه بعدی روی همان داده ها کار میکردند تا به نتیجه بهتر و نهایی برسند.
یکی از اعضاء گروه ۵ نفره پس از مشاهده تلاش فعالانه و پر از هیجان گروه ۷ نفر، تصمیم گرفت که گروه ۵ نفر را ترک کند و بیشتر در کار آزمون و خطای ساخت بتن از گروه ۷ نفر باشد. پس گروه ها ۸ نفره و ۴ نفره شدند.
پس از ساخت بتن نهایی، هر دو گروه نتایج کار را برای المپیاد علمی و ارزیابی نهایی به همراه نماینده ای از دانشکده به آمریکا ارسال کردند.
نتیجه آزمون، پس از مدتی اعلام شد…
گروه ۴ نفره در المپیاد علمی نشان طلا دریافت کردند
گروه ۸ نفره هیچ امتیازی در المپیاد کسب نکردند.
دلیل این امر:
گروه ۴ نفره، به تعامل و هم فکری در استفاده از دانش و داده های تک تک اعضاء برای ساخت بتن مناسب و بهینه تر برای رقابت در المپیاد علمی توجه داشتند؛ و اینکه در نهایت بتوانند بتنی مقاوم تر و کم وزن تر بسازند.
گروه ۸ نفره، بیشتر به حضور فعال هر یک اعضاء و به نتیجه بهتر رسیدن تلاش های تک تک اعضاء در ساخت بتن توجه داشتند؛ و در نهایت بتنی که مقاوم تر و سبک تر از همه بود را انتخاب و همان فرمولاسیون را برای ساخت بتن نهایی استفاده کردند. در نتیجه کار گروه ۸ نفره در رقابت جهانی امتیازی کسب نکرد.