Menu
نویسنده مطلب : اسکندر مهدوی

مطلب مورد بحث:

کتاب مزیت رقابتی ملل (مایکل پورتر)


۱) پتانسیل صنعتی را که در آن حضور دارید برای موفقیت و رشد بین‌المللی بسنجید.
در صنعت تولید تجهیزات آزمایشگاهی کشور ما هم ازنظر نیروی متخصص و هم از جهت تکنولوزی بهیچ وجه امکان جهانی شدن را نداردو کشور کاملا از این نظر وابسته به کشورهای توسعه یافته می باشد
۲) از بین صنایع موجود در کشور، کدام را بیش از سایرین مستعد حضور جهانی می‌بینید؟
۱)صنعت انرژیهای فسیلی مانند نفت وگاز

۲)انرژیهای تجدید پذیر مثل انرژی خورشیدی و بادی

۳)کوریدورهای هوایی و زمینی

۴)توریسم