Menu
نویسنده مطلب : رضا ادنانی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


آیا تحصیل در رشته معماری واقعا آرزوی من بوده است؟

آیا این که فوق لیسانس گرفته ام تحت تاثیر جو اطرافم بوده و یا خودم خواسته ام و یا این که بیشتر دوستانم در حال خواندن دکتری هستند و من وارد بازار کار شدم درست تر بوده است؟

آیا این که با مدرک فوق لیسانس به سربازی رفتم درست تر بود یا باید با لیسانس می رفتم سربازی

آیا لازم بود درس های فوق لیسانس را این قدر جدی بگیرم و چرا که بعضی از آن ها اصلا به کارم نیامدند

آیا این که در تمام طول تحصیل این قدر نمره برای من مهم بود درست تر بود یا باید به کیفیت یادگیری توجه می کردم و از رقابت کورکورانه تحصیلی اجتناب می کردم