Menu
نویسنده مطلب : ماتینا

مطلب مورد بحث:

ویژگی های یک پروژه موفق چیست؟


درود بر دوستان متممی

در سال گذشته طراحی سایت شرکت خودمان را به یک شرکت به ظاهر مطرح در امر طراحی سایت واگذار کردیم با توجه به اینکه قصد داشتیم هزینه های مرتبط به این پروژه منطقی باشد لذا از طرح های پیشنهادی این شرکت استفاده کردیم تا هزینه ها را کاهش دهیم مدت زمان انجام این پروژه را یک ماه در نظر گرفتیم قرار شد بخش اطلاعات از طرف ما تغذیه شود و بارگذاری اولیه توسط شرکت مذکور موردی که به آن توجه نکرده بودیم نحوه پرداخت هزینه سایت بود کهشرکت ما هزینه را با ارایه پلت فرم اولیه قبول کرد پرداخت کند و همین کار را هم کردیم اما متاسفانه در بارگذاری اطلاعات شدیدا دچار مشکل شدیم یک روز اعلام می کردند از طریق پشتیبان و تیک گذاری موضوع را بیان کنید روز دیگر می گفتند باید تماس تلفنی بگیرید متاسفانه با تعریف مدیریت پروژه که از متمم اموختم پروژه طراحی سایت شرکت یک پروژه شکست خورده شد چرا که دوماه زمان صرف اینکار شد هرچند به ظاهر هزینه اولیه پرداختی ثابت بود اما هزینه های جانبی اعم از پرداخت هزینه تلفن، هزینه پرسنل، عدم دسترسی مشتریان به سایت و بطور کلی هزینه فرصت از دست رفته زیادی را به ما تحمیل کرد و از طرفی هیات مدیره هم ما را به نوعی زیر سوال برد. این تجربه به من آموخت برای طراحی سایت یا گرفتن خدمات فناوری که دوستان متخصص در این رشته حکایت نجارهای قدیم را تداعی می کنند موارد زیر را حتما در قرارداد اعمال کنم .

۱- به هیچ عنوان از فرمت قراردادی شرکت ارائه کننده خدمات استفاده نکنم و حتما قرارداد را خودم تنظیم نمایم

۲- متناسب با هزینه نهایی کار حتما ضمانت لازم برای اتمام کار در زمان قید شده را دریافت نمایم

۳- صراحتا نحوه ارتباط با شرکت ارائه دهنده خدمات از طریق سامانه یا تلفن و … را حتما در قرارداد ذکر می نماییم و با اعمال تبصره در این بند طرف قرارداد را نسبت به عملکردش پاسخ گو خواهم کرد

۴- پرداختی قرارداد را به هیچ عنوان در یک مرحله قرار نخواهم داد و بخشی را حتما موکول به بعد از اتمام پروژه می نمایم

۵- در مورد پرسنل مسول تهیه اطلاعات هم باید خواسته خود را دقیق ترو با ارائه جدول زمانبدی مناسب بیشتر مسولیت پذیری را تزریق کرد

۶- در خصوص بخش خدمات پشتیبانی سایت نیز علاوه بر ارائه بندی در متن قرارداد اولیه متممی به قرارداد با جزدیات بیشتر متناسب با هزینه ای که پرداخت می شود به منظور حسن اجرا تنظیم می نمایم .