Menu
نویسنده مطلب : محمود قاسمیان

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره تصمیم گیری


به شدت یاد آزمایشی افتادم که در اون فرد به مامور تبدیل می شد (در حین آزمایش به فرد آزمایش دهنده توجه نمی کرد که درد می کشه) متاسفانه اسم انجام دهنده این آزمایش را فراموش کردم. . ولی اینجا خوشحالم که در این زمینه یک مامور (Agent) باشم چرا که انتخابی را انجام میدم که نتیجه بلند مدتی داره. من بی تردید یک بچه قانون مند را نجات میدهم چون در آینده مثال بهتری خواهم داشت که اگر روی ریل اصلی بازی کنید دقیقا بلایی سر شما میاید که سر قبلی های شما آمد. نه بشنوم که بگویند آنها که خلاف کرده اند زنده ماندند نه آنکه طبق توصیه (یا با اغراق طبق قانون) عمل کرده بود. دوست دارم این امر را با امروز جامعه خودمان مقایسه کنم. شما به هر کسی بگویید که با انجام خلاف قانون ضرر می کنید هزاران مثال نقض برای شما میزند اما دریغ از یک مثال برای موافقت با قانون و انجام آن!  با این کار ما امروز را از دست میدهیم اما آینده را به دست می آوریم. بگذارید تاکید کنم که قانون سازی در روح مسئله یک گام اساسی هست که در بلند مدت هزاران نفر را نجات میدهد اما ایجاد مثال نقض موجب می شود بچه های بیشتری با خیال راحت روی ریل بازی کنند (تعداد بیشتر قانون شکنان) و در آینده تعداد بیشتری آدم متضرر شوند.
و در نهایت همانگونه که در درس بعدی کفته می شود با تصمیم غلط نباید به نتیجه درست رسید. باید گفت قوانین تصمیم گیری را نباید تنها برای یک تصمیم نقض کرد، بلکه پای بندی به قوانین حاکم بر تصمیم گیری موجب ایجاد فضایی بهتر برای تصمیم گیری های بعدی می شود