Menu
نویسنده مطلب : امید نوبهاری

مطلب مورد بحث:

تعریف پروژه چیست و تفاوت پروژه و عملیات از کجا آغاز می‌شود؟


تمرین ۱:

تعویض کابینت های آشپزخانه از جمله فعالیت هایی است که از جنس پروژه می باشد.

 

تمرین ۲:

ورود و خروج کالا به انبار ذاتا از جنس عملیات است اما انتقال کل یا بخشی از موجودی انبار به یک انبار جدید، می تواند در قالب یک پروژه تعریف شود.