Menu
نویسنده مطلب : امیررضا رادفر

مطلب مورد بحث:

روش های تصمیم گیری | آشنایی با سیستم یک و دو در فرایند تصمیم گیری


بارزترین مثال سطح۱ در زندگی خودم تصمیم برای ورود به رشته ی پزشکی بود. در گام اول بدون هیچ تحقیقی فقط میخواستم وارد این رشته شوم چون حس خوبی نسبت به این رشته داشتم. اما با راهنمایی یکی از دوستان رشته را بهتر شناختم و در آخرین لحظه ی قبل انتخاب رشته تصمیم سیستم ۲ گرفتم و میتوانم بگوییم که تاثیر بسیار بسزایی بر روی چشم انداز من از آینده داشت.