Menu
نویسنده مطلب : احسان عسکری

مطلب مورد بحث:

تعریف پروژه چیست و تفاوت پروژه و عملیات از کجا آغاز می‌شود؟


تمرین اول: تمرینات ورزشی در زندگی روزمره که در باشگاه انجام می شود

تمرین دوم: کار عادی در شغل مانند پاسخگویی به مشتریان یک عملیات است اما اگر در این بین نیاز به ایجاد تیم بوده و روی یک موضوع دیگر مانند فروش فعالیت کنیم، این یک پروژه است که دارای زمان مشخصی است