Menu
نویسنده مطلب : محمد

مطلب مورد بحث:

نظم شخصی در پانزده دقیقه (قانون ۱۵ دقیقه)


من هم تصمیم گرفتم که ۴۰ روز، از کتاب داستان anecdotes هر روز یک داستان مطالعه کنم.

ترجیحم بر اینه که قبل از شروع کار در محل کار باشه. چون معمولا اوایل کار به چک کردن چند تا سایت میگذره و همینطور نیاز میشه که در کنار دستم اینترنت داشته باشم که بعضی اصطلاحات و لغات رو چک کنم. به طور موازی روزانه ۲۰ تا ۳۰ دقیقه از وقت رو (قبل از اینستاگرام گردی) به مطالعه کتاب Sybex for linux Administrator میخوام اختصاص بدم که چند وقتی است که قصد مطالعه اش رو دارم ولی نمیشده و داشتم افسرده میشدم.