Menu
نویسنده مطلب : سعید مادرشاهی

مطلب مورد بحث:

مدل مفید، نه مدل درست؛ مسئله‌ی مدل سازی این است


 

۱- مدل اقتصادی : اگر فلان موضوع (مثلا عدم سفته بازی) به نفع افراد جامعه باشد انها از عقل سلیم تبعیت کرده و کاری که به نفعشان است را میکنند ولی بعد ها مدل های قوی تری برای پوشش رفتار های غیر منطقی مردم در عرصه اقتصادی معرفی شد

۲- مدل اجتماعی: مدل های اخلاقی مبتنی بر پاداش (بهشت) و جزا (جهنم) که امروزه با مدل های روز آمد تری جایگزین شده زیرا جوابگو نبودند.

۳- علمی:  مدل گرانشی ! اینکه چقدر نیرو باید وارد آورد تا هواپیما از زمین بلند شود

۴- مدل دموکراسی به عنوان یک روش همزیستی و اداره امور که البته تجربه زیادی از ان نداریم (-: