حسین عسکری - نگاهی دقیق‌تر به کلمات: توسعه و پیشرفت usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : حسین عسکری

مطلب مورد بحث:

نگاهی دقیق‌تر به کلمات: توسعه و پیشرفت


پیشرفت و توسعه برای اشخاص هم مصداق دارد.

سعید در رشته پزشکی قبول میشود.درس میخواند .دکتر میشود .متخصص میشود. و وقتی کسی را میخواهد ویزیت کند بدون خوش و بش کردن با او،بدون اینکه داستان بیماریش را بپرسد و حتی برای او توضیح دهد که شرایطش چگونه است شروع به نوشتن نسخه! انگار که یک اتوموبیل را برای تعمیر نزد او آورده باشند.

وحید اما دیپلم دارد. نانوا است! گاهی میبینی که کتابی در دست دارد. می گوید  برای بالا بردن کیفیت نان تحقیق میکند. وقتی در صف نانوای او هستی چنان حال و احوالی میپرسد و چنان خوش رو است که اگر بیمار هم باشی به او میگویی که خوبم!

بنظر من وحید توسعه یافته است و سعید پیشرفته!

یکی از مشکلات ممکلکت ما اینه که سعید های زیادی مسئول شدن…