Menu
نویسنده مطلب : ساره د

مطلب مورد بحث:

انتخاب یک ایده اولیه برای تمرین نوشتن


غم و شادی چون شب و روز است.
– هر یک از پی دیگری می آید، دوام ندارند و گذرایند.
– وجود هر کدام به دیگری معنا می بخشد. بدون غم، شادی ارزشمند نخواهد بود. چگونه میتوان روز را بدون شب تصور کرد؟
– غم ما را به خود نزدیک تر میکند، همانطور که در شب ما به خود نزدیکتریم.
–  شادی روح و گرما را در وجود ما جاری میکند، همانطور که روشنیِ روز ما را به تکاپو وا می دارد.
– در شب و غم سکون را میتوان دید، در شادی و روز جریان انرژی را.

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟