Menu
نویسنده مطلب : رحیمه سودمند

مطلب مورد بحث:

اهمیت خطا و نوسان در بقاء بلندمدت سیستمها (نسیم طالب)


موردى که به نظرم مى رسه شاید وجود انواع بیمارى ها و بلایاى طبیعى باشد که به اشکال مختلف باعث مرگ و میر انسان ها مى شود . این موضوع شاید چندان خوشایند نباشد ولى از دید کلى تر عاملى براى کنترل جمعیت و جلوگیرى از انفجار جمعیت به حساب مى آید .

این کار به شکل دیگرى هم توسط موش ها انجام مى شود . یعنى زمانى که با کمبود مواد غذایى مواجهه مى شوند با خودکشى دسته جمعى ، وضعیت اکوسیستم خود را به تعادل مى رسانند .

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟