Menu
نویسنده مطلب : مصطفی رحمانی

مطلب مورد بحث:

تعریف ادراک و عوامل موثر بر آن


چند ماه پیش، در خصوص انتخاب نحوه رویکرد تیم در قبال یکی از ذینفعان پروژه، با یکی از همکارانم که مسئول هم بود، وارد مباحثه شدم. نظر ایشان این بود که یک فرد خاص برای جلسات آتی حتما همراه ما باشد. دیدگاه من این بود که علیرغم اینکه فرد مورد نظر بسیار شایسته است و حضورشان قطعا مثمر ثمر، اما به دلیل مشغله ایشان، تاریخ جلسه با ذینفع دیرتر خواهد شد. جمع بندی من این بود که در نهایت این کار به نفع ما نخواهد بود.

پس از ابراز نظرم، ایشان گفتند که “نظر من این است” و من هم نظرم را گفتم و پیشنهاد دادم که موضوع در جلسه مطرح شود که با مخالفت شدید ایشان رو به رو شد. در نهایت ایشان عصبانی شدند و پرخاش کردند.

ادراک من این بود که طبق رویه همیشگی گروه،در حال اظهار نظر هستیم و باید طبق معمول در جلسه متشکل از بقیه افراد گروه، مشکل را حل کنیم اما درک ایشان این بود که من در حال مخالفت با فرد مسئول هستم.

از آنجایی که هر مکالمه، حاصل حداقل دو درک از جانب طرفین است، من موارد سه گانه ادراک را برای هر دو نفر بررسی میکنم.

دیدگاه ایشان:

فرد ادراک کننده، احساس مسئولیت میکرد، (بعدتر فهمیدم واقعیت این چنین نیست) اگر هم سطح بودیم این مشکل ایجاد نمیشد.

 

گوینده من بودم، که تا حدب رابطه صمیمانه با ایشان داشتم،شاید اگر فرد گوینده غریبه تر بود، به پرخاش منجر نمیشد.

محیط اتاقی بود با حضور دو نفر ما. به همین دلیل فکر میکنم، در این مورد خاص، از عوامل اثرگذار بر ادراک ایشان نبود.

دیدگاه بنده:

فرد ادراک کننده من بودم، با توجه به وقایع گذشته در گروه، ادراک من این بود که در مباحثه و نه مشاجره هستیم و راه برون رفت هم (طبق معمول) تشکیل جلسه است.

گوینده: ایشان بود که مرتب تکرار میکرد “نظر من این است”، شاید اگر به جای این کلمه، از واژه تصمیم استفاده میکرد، صحبت ادامه دار نمی شد و به مرحله پرخاش نمیرسید.

محیط: اتاق دو نفره

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟